I lager.

Nu-Kleen Smell

157 kr


Nu-Kleen Smell – 1L, Allrent med luktkontroll

Bioteknologiskt allrent med luktkontroll.
Nu-KleenSmell™ är ett bioteknologiskt pH-neutralt allrengöringsmedel med luktkontroll. Perfekt inte minst för sanitära utrymmen. Den kvarlämnar en aktiv biofilm som tar bort och motverkar dålig lukt efter rengöring.

Nu-KleenSmell™ används för rengöring av ALLA ytor: golv, vägg, tak, sanitetsgods, glas och metall.

Med konceptet “5-in-1” reducerar du antalet produkter på din arbetsplats eller i hemmet.

Nu-KleenSmell är nämligen utmärkt som Allrent – Sanitetsrent – Snabbrent – Glasputs – Luktkontroll. 5 produkter i 1.

Dosering:
1 del Nu-KleenSmell™ till 200 delar vatten vid manuell golvrengöring.
1:600 vid maskinell golvrengöring.
1:200 i sprayflaska för t.ex. sanitetsgods och speglar.